Gsk Gonet: Gminna Sieć Komputerowa

Płatności składek

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w związku z zaległościami w płatnościach składek, w pierwszych dniach grudnia nastąpią wyłączenia dostępu do Internetu dla osób, które na dzień 30.11.2020 będą miały zaległość większą niż 68 zł w płatności składek członkowskich.

Podstawa wyłączenia: Regulamin Stowarzyszenia, § 6 Odłączenie od sieci, pkt 3b

3. Użytkownik zostanie odłączony od Sieci w przypadku:
a) rezygnacji lub skreślenia z członkostwa w Stowarzyszeniu.
b) Zalegania z opłatą składek członkowskich więcej niż jeden miesiąc.

W celu potwierdzenia stanu płatności swoich składek, proszę o kontakt mailowy na adres: biuro.gskgonet@gmail.com