Gsk Gonet: Gminna Sieć Komputerowa

Problemy z jakością połączenia

Informujemy, że znaleźliśmy źródło problemów z dostępem do Internetu w ostatnim czasie. Jednym powodem była niewłaściwe działanie łącza do Orange.
Drugim powodem obecnych problemów jest zewnętrzny atak na naszą sieć, który polega na wysyłaniu na adresy IP naszego Stowarzyszenia miliony pakietów, co blokuje nasze urządzenia i transmisję połączenia do Internetu.
Autorem tego ataku może być jakaś złośliwa osoba lub nasza konkurencja.
Łącze do Orange działa już poprawnie. Usługa chroniąca naszą sieć przed atakiem DDoS jest już w trakcie uruchamiania i zostanie wdrożona w przyszłym tygodniu.

Utrudnienia

Dzisiaj po godzinie 17:00 będą przełączane na nowe łącze bloki na ul. 3 Maja 7, 5 i 16. Za utrudnienia przepraszamy

Nowe łącze światłowodowe

Chcielibyśmy poinformować, że od 16.08.2023 poniższe bloki zostały przełączone na nowe światłowody i działają na nowym łączu.
Działkowców 2, 4
Słoneczna 1, 3, 18

Ponadto chcielibyśmy przeprosić użytkowników za ostatnie utrudnienia w dostępie do internetu.

Walne zebranie członków Stowarzyszenia GONET

Zarząd Stowarzyszenia G S K „GONET” w Gorzycach działając na podstawie § 20 i § 22 Statutu, zwołuje na dzień 29.06.2023 r. (czwartek) na godzinę 17:00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zebranie odbędzie się w holu obok biura Stowarzyszenia w budynku CWiRS, ul.11 Listopada 12 w Gorzycach.

W przypadku braku quorum (min 50 % obecnych Członków Stowarzyszenia) w I terminie, wyznacza się II termin Zebrania w tym samym dniu i miejscu o godz. 17:15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zebrania,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zatwierdzenia sprawozdań Zarządu za 2022 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • udzielenia Zarządowi absolutorium za 2022 r.
 7. Dyskusja.
 8. Zamknięcie obrad.