Gsk Gonet: Gminna Sieć Komputerowa

2021

Płatności składek

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w związku z zaległościami w płatnościach składek, w pierwszych dniach grudnia nastąpią wyłączenia dostępu do Internetu dla osób, które na dzień 30.11.2020 będą miały zaległość większą niż 68 zł w płatności składek członkowskich.

Podstawa wyłączenia: Regulamin Stowarzyszenia, § 6 Odłączenie od sieci, pkt 3b

3. Użytkownik zostanie odłączony od Sieci w przypadku:
a) rezygnacji lub skreślenia z członkostwa w Stowarzyszeniu.
b) Zalegania z opłatą składek członkowskich więcej niż jeden miesiąc.

W celu potwierdzenia stanu płatności swoich składek, proszę o kontakt mailowy na adres: biuro.gskgonet@gmail.com

Modernizacja zasilania na Zakolu

3 września w związku z modernizacją zasilania przez Spółdzielnię Mieszkaniową, w budynku Zakole 8 i Zakole 10 nie będzie dostępu do Internetu do godziny 14:00.

Zawiadomienie o walnym zebraniu członków

Zarząd Stowarzyszenia GSK „GONET” w Gorzycach działając na podstawie § 20 i § 22 Statutu, zwołuje na dzień 11 września 2020r.(piątek) na godzinę 17:00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

Więcej »

Likwidacja konta bankowego

Zarząd Stowarzyszenia GSK GONET w Gorzycach informuje swoich członków, że dotychczasowe konto bankowe zostaje zlikwidowane z dniem 01.09.2020.
W najbliższych dniach, wszyscy płacący dotychczas na stare konto bankowe Stowarzyszenia, otrzymają ostatnie już przypomnienie o konieczności zmiany konta bankowego. Proszę to uczynić bezzwłocznie.
Zarząd nie odpowiada za pieniądze przelane na stare konto bankowe po w\w terminie.