Gsk Gonet: Gminna Sieć Komputerowa

Modernizacja zasilania na Zakolu

3 września w związku z modernizacją zasilania przez Spółdzielnię Mieszkaniową, w budynku Zakole 8 i Zakole 10 nie będzie dostępu do Internetu do godziny 14:00.

Zawiadomienie o walnym zebraniu członków

Zarząd Stowarzyszenia GSK „GONET” w Gorzycach działając na podstawie § 20 i § 22 Statutu, zwołuje na dzień 11 września 2020r.(piątek) na godzinę 17:00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

Więcej »

Likwidacja konta bankowego

Zarząd Stowarzyszenia GSK GONET w Gorzycach informuje swoich członków, że dotychczasowe konto bankowe zostaje zlikwidowane z dniem 01.09.2020.
W najbliższych dniach, wszyscy płacący dotychczas na stare konto bankowe Stowarzyszenia, otrzymają ostatnie już przypomnienie o konieczności zmiany konta bankowego. Proszę to uczynić bezzwłocznie.
Zarząd nie odpowiada za pieniądze przelane na stare konto bankowe po w\w terminie.

Prace modernizacyjne

W najbliższym czasie nasz dostawca internetu planuje prace związane z modernizacją sieci.
Dlatego w dniu 2020-08-24 między godziną 01:00 a 02:30, nastąpi przerwa w działaniu usługi trwająca do 30 minut

Stare konto bankowe wkrótce będzie nieaktywne

Wciąż obserwujemy wpłaty na stare konto Stowarzyszenia, które jest już w trakcie usuwania.
W pozycji tytułem często brakuje aktualnego adresu, co uniemożliwia prawidłowe zaksięgowanie składki członkowskiej.
Zarząd Stowarzyszenia, prosi wszystkich członków Stowarzyszenia, aby sprawdzili ustawienia zleceń bankowych dla płatności składek członkowskich.

Prosimy sprawdzić 2 rzeczy:
Czy ustawione jest nowe subkonto Stowarzyszenia GONET.
Czy w pozycji tytułem jest wpisany aktualny adres zamieszkania.

Jeżeli ktoś zgubił swoje nowe subkonto, proszony jest o kontakt z biurem Stowarzyszenia pod email: biuro.gskgonet@gmail.com lub telefonicznie pod numer umieszczony na naszej stronie Kontakt (sprawy formalne)