Gsk Gonet: Gminna Sieć Komputerowa

Kontrola płatności składek członkowskichZarząd Stowarzyszenia GSK Gonet informuje, że w miesiącu grudniu 2021 będzie przeprowadzona szczegółowa kontrola płatności składek członkowskich.
Przypominamy, ze zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia, par 6, pkt 3b, członek Stowarzyszenia zostanie odłączony od sieci Internet, w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich więcej niż 1 miesiąc.
Informacje o stanie płatności składek możecie uzyskać pisząc na adres biura Stowarzyszenia, adres email: biuro@gskgonet.com.pl.

Awaria

W trakcie burzy w dniu 09.07.2021 uszkodzone zostały switche sieci komputerowej budynkach na ul Sarny, Metalowców i Edukacji Narodowej.
Nasi technicy pracują nad przywróceniem połączenia do Internetu w tych budynkach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zebranie członków Stowarzyszenia GSK GONET

Zarząd Stowarzyszenia GSK „GONET” w Gorzycach działając na podstawie § 20 i § 22 Statutu, zwołuje na dzień 29.06.2021r. (wtorek) na godzinę 17:00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zebranie odbędzie się w holu obok biura Stowarzyszenia w budynku CWiRS (Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej), ul.11 Listopada 12 w Gorzycach.
Ze względu na zagrożenie epidemiczne COVID-19, w przypadku przybycia dużej ilości członków, zebranie odbędzie się na parkingu obok budynku CWiRS w w\w terminie.
W przypadku braku quorum (min 50 % obecnych Członków Stowarzyszenia) w I terminie, wyznacza się II termin Zebrania w tym samym dniu i miejscu o godz. 17:15.

Zarząd Stowarzyszenia GSK GONET

2021

Płatności składek

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w związku z zaległościami w płatnościach składek, w pierwszych dniach grudnia nastąpią wyłączenia dostępu do Internetu dla osób, które na dzień 30.11.2020 będą miały zaległość większą niż 68 zł w płatności składek członkowskich.

Podstawa wyłączenia: Regulamin Stowarzyszenia, § 6 Odłączenie od sieci, pkt 3b

3. Użytkownik zostanie odłączony od Sieci w przypadku:
a) rezygnacji lub skreślenia z członkostwa w Stowarzyszeniu.
b) Zalegania z opłatą składek członkowskich więcej niż jeden miesiąc.

W celu potwierdzenia stanu płatności swoich składek, proszę o kontakt mailowy na adres: biuro.gskgonet@gmail.com