Składka i numer konta

 • Podłączenie nowego użytkownika do sieci w przypadku braku kabla sieciowego: 150 zł
 • Składka inwestycyjna uzupełniająca dla Członka Stowarzyszenia, w przypadku zmiany lokalu w obrębie osiedla, gdy konieczne jest wykonanie nowej instalacji kablowej wynosi: 100 zł
 • W przypadku zbycia prawa do mieszkania, nowemu użytkownikowi mieszkania przysługuje prawo uzyskania członkostwa bez wnoszenia składki inwestycyjnej. Gdy pozostawiona instalacja sieciowa wymaga naprawy lub wymiany, nowy użytkownik ponosi koszty rzeczywiste związane z doprowadzeniem jej do sprawności technicznej nie większe niż 150 zł
 • Miesięczna składka członkowska wynosi 34 zł. Roczna suma opłat członkowskich wynosi 408 zł. Możliwa jest wpłata wielokrotności składki. Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia, zaległość w płatności składek większa niż jeden miesiąc, może skutkować blokadą dostępu do Internetu.
 • Podłączenie do sieci polega na doprowadzenia do mieszkania kabla sieci LAN zakończonego wtyczką RJ45, podłączeniu komputera znajdującego się w mieszkaniu Członka Stowarzyszenia do osiedlowej sieci LAN i przetestowaniu dostępu do Internetu.
 • Nie pobieramy opłaty za każdy, kolejny podłączony w mieszkaniu komputer lub inne urządzenie.
 •  

  Konto bankowe Stowarzyszenia na które członkowie wpłacają składki uległo zmianie. Każdy członek Stowarzyszenia ma przypisane własne subkonto, schemat subkonta poniżej:

  XX 1140 1225 4046 XXXX XXXX XXXX MBANK S.A. O/Rzeszów
  (cyfry zastąpione znakiem ‚X” sa zmienne i mogą być inne dla każdego członka Stowarzyszenia.
  Jeżeli ktoś zagubił swoje subkonto, proszony jest o kontakt z biurem Stowarzyszenia, email: biuro.gskgonet@gmail.com)

  Dane do przelewu: GSK GONET
  ul. 11 Listopada 12
  39-432 Gorzyce

   

  W tytule przelewu należy podać:

  Imię i Nazwisko
  ulicę i numer mieszkania / domu