Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

2021

More »

Płatności składek

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w związku z zaległościami w płatnościach składek, w pierwszych dniach grudnia nastąpią wyłączenia dostępu do Internetu dla osób, które na dzień 30.11.2020 będą miały zaległość większą niż 68 zł w płatności składek członkowskich. Podstawa wyłączenia: Regulamin Stowarzyszenia, § 6 Odłączenie od sieci, pkt 3b 3. Użytkownik zostanie odłączony od Sieci w […]

More »

Modernizacja zasilania na Zakolu

3 września w związku z modernizacją zasilania przez Spółdzielnię Mieszkaniową, w budynku Zakole 8 i Zakole 10 nie będzie dostępu do Internetu do godziny 14:00.

More »

Zawiadomienie o walnym zebraniu członków

Zarząd Stowarzyszenia GSK „GONET” w Gorzycach działając na podstawie § 20 i § 22 Statutu, zwołuje na dzień 11 września 2020r.(piątek) na godzinę 17:00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

More »

Likwidacja konta bankowego

Zarząd Stowarzyszenia GSK GONET w Gorzycach informuje swoich członków, że dotychczasowe konto bankowe zostaje zlikwidowane z dniem 01.09.2020. W najbliższych dniach, wszyscy płacący dotychczas na stare konto bankowe Stowarzyszenia, otrzymają ostatnie już przypomnienie o konieczności zmiany konta bankowego. Proszę to uczynić bezzwłocznie. Zarząd nie odpowiada za pieniądze przelane na stare konto bankowe po w\w terminie.

More »